Kotimatka?

Kotimatka? on yhteisötaideprojekti, jossa kiinnostuksen kohteena on turvapaikanhakijoiden kotoutuminen Suomeen. Projektia pyörittää monialainen ammattitaiteilijoiden työryhmä Framil ry:n alaisuudessa.

Kotimatka?:n keskiössä on turvapaikanhakijoina maahan muuttaneiden asukkaiden äänen kuulluksi tekeminen suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on myös, että projektin puitteissa voisi syntyä sekä kulttuurienvälistä kohtaamista että vertaistuellista arvoa maahanmuuttajien kesken toiminnallisten, taidelähtöisten menetelmien avulla.

Projektin puitteissa on pidetty vuonna 2016 kaksi työpajaa vastaanottokeskuksissa Turussa.
Vuonna 2017 projektin painopiste siirtyy turvapaikan jo saaneisiin henkilöihin.