Yleistä

Framil ry

Framil ry on Varsinais­-Suomen osallistavan taiteen keskus. Vuonna 2006 perustetun yhdistyksen keskeisenä tavoitteena on toimia osallistavan taiteen (esittävä taide/monitaide/monialainen taide) kulttuuripalvelujen tuottajana ja esiintuojana. Yhdistys toimii projektiensa kautta edesauttaen osallistavan taiteen toimijoiden työllistymistä ja laajaa osaamista. Toiminnan keskiössä on osallistavan taiteen kentällä toimivien ammattilaisten järjestäytyminen ja ammatti­-identiteetin vahvistaminen.

Yhteiskunnallisessa murroksessa myös kulttuuriset toimintaympäristöt muuttuvat. Tämä edellyttää myös taiteen tekemisen käytänteiden ja taiteilijuuteen liittyvien roolien uudelleenarvioimista, sekä uusien yhteistyörakenteiden luomista. Linjassa Varsinais-Suomen kulttuuristrategian 2015-­2025 kanssa, tukee Framil kumppanuuslähtöistä toimintakulttuuria ja sitä kautta innovatiivisten työskentelymallien syntymistä.

Framil rakentaa yhteistyötä osallistavan taiteen tahojen kanssa. Tavoitteena on valtakunnallisen osallistavan taiteen verkoston luominen, työelämän kumppanuuksien solmiminen sekä tietoisuuden herättäminen osallistavasta taiteesta sosio­kulttuurisena hoito-­ ja vaikuttamisen muotona.